Oktatás
Tantárgy Kód
_ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI ISMERETEKFONTOS!
_GENERAL LABORATORY SAFETY RULESIMPORTANT
A KémiaTKBE0001
Általános kémia előadásTKBE0101
Általános kémia laboratóriumi gyakorlatTKBL0101, TKOL0101
Általános kémia laboratóriumi gyakorlat (levelező vegyészmérnök BSc)TKBL0101_L
Általános kémia szemináriumTTKBG0101, TKOG0101
Általános kémia szeminárium (vegyészmérnök BSc levelező)TKBG0101_L
Analitikai kémia gyakorlat (vegyészmérnök, biomérnök, környezettan)TKBL0511
Analitikai kémia gyakorlat (vegyészmérnök, levelező)TKBL0511_L
Analitikai Kémia I. (laboratóriumi gyakorlat)TKBL0501
Analitikai kémia I. (szeminárium)TKBG0501
Analitikai kémia I. előadásTKBE0501
Analitikai kémia II gyakorlat (kémia, vegyészmérnök BSc, péntek)TKBL0503
Analitikai kémia III. TKBL0504
Analytical ChemistryTKBE0513EN
Bevezetés a kémiába előadásTKBE0141, TTBE0141, TKOE0141
Bevezetés a kémiába gyakorlat (biológus, földtudomány, fizika)TKBL0141 és TKOL0141
Bioanalitika előadásTKBE2541
Bioanalitika gyakorlatTKBL2541
Biokémia előadás (vegyészmérnök levelező)TBBE0313
Biokémia II. gyakorlat (kémia BSc)TBBL0305
College ChemistryTT09_CHEM, TTIS_CHEM1
Elválasztástechnika előadásTKBE0502
Elválasztástechnika gyakorlatTKBL0502-01
Felzárkóztató alapismeretekTKBG0008
Introduction to chemistry lab practiceBiology students (TTKBL0141_EN)
Kémiai alapismeretekTKBL0142
Környezetanalitika gyakorlat (környezettan hallgatók számára)TKBL0542
Műszeres Analitika gyakorlat (OLKDA, vegyészmérnök, biomérnök, környezettan) (szerda)TKBL0532, ill. TKBL0512
Műszeres analitika gyakorlat (vegyészmérnök levelező)TKBL0512_L
Műszeres Analitika I. (OLKDA)TKBL0531
Műszeres analitika II. (előadás, OLKDA)TKBE0532
SzakdolgozatTKBL0003, TKBG2011, TKBG2011_L
Szervetlen kémia (laborgyakorlat)TKBL0211_L
Szervetlen kémia előadás (környezettan, biomérnök, vegyészmérnök - 2010 tanterv)TKBE0211, TTKBE0211, TTKME0211
Szervetlen Kémia gyakorlat (vegyészmérnök, környezettan, biomérnök)TKBL0211
Szervetlen Kémia II.TKBE0202
Szervetlen kémia laboratóriumi gyakorlatTKBL0201
Technical ChemistryMK3MKEMK04GX17-EN
Tantárgy Kód
A folyadékkromatográfia alapjai, gyógyszeripari alkalmazásokTKME0310
A környezet analitika szervetlen kémiai módszereiTKML-0202
Analitikai minőségbiztositásTKME0513
Biológiai mérési módszerekTBME 0003
Biomolekulák kinyerése és analitikájaAOMBMK13
Elektroforetikus analitikai módszerek előadás (kémia, biotechn., környezettan)TKME0529
Fehérjék analitikája
Fizikai kémia és gyakorlati alkalmazásokTKME4401
Ipari kinyeréstechnikaTBME7036_BM
KemometriaTKME0512
Koordinációs Kémia
Mai MolekulatudományTKOE0008, TKME3170_L
Modern gáz- és folyadékkromatográfiás eljárások gyakorlataTKML0315
Műszeres Analitika előadásTKME0501
Műszeres analitika gyakorlatTKML0501
Műszeres analitika gyakorlat (vegyész, levelező)TKML0501_L-01
Szénhidrátok speciális vizsgáló módszereiAOLKSZH1
Szervetlen Kémia VI. gyakorlat
Szervetlen kémia VII., Bioszervetlen kémiaTTKME0204, TTKME0204_L, TKME0203, TKME0203_L
Vegyész MSc Záróvizsga
Tantárgy Kód
Általános kémia elméletGYAKE01G1
Általános kémia gyakorlat (laboratórium és szeminárium)GYAKE02G1
Analytical chemistry
General Chemistry Laboratory Practice and SeminarGYAKE04P1-K3
General Chemistry LectureGYAKE03P1 and TKBE0101_EN
Gyógyszerészi biokémia I. előadásGYBKE01G3-K0
Inorganic and qualitative analytical chemistryGYSZK04P2
Kvantitatív analitikai kémia II. gyakorlat GYKVA02G4
Kvantitatív analitikai kémia II. szigorlatGYKVA03G4
Kvantitatív analitikai kémiai szemináriumGYKVA01G3-GY
Quantitative Analytical Chemistry laboratory
Quantitative Analytical Chemistry Theory I. (Seminar) GYKVA04P3
Szervetlen és kvalitatív analitikai kémia előadásGYSZK01G2
Szervetlen és kvalitatív analitikai kémia gyakorlatGYSZK02G2