Ipari kinyeréstechnika      2+0+2 óra
Program, beosztás
Általános információk

Tematika

 

Biomérnök MSC 

Számonkérés formája: kollokvium, gyakorlati jegy

Vegyészmérnök MSc

Számonkérés formája: kollokvium,

Előadó: Dr. Gyémánt Gyöngyi

Debreceni Egyetem TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

Előadás tematikája:

1. hét Bevezetés, alapfogalmak. A downstream processing szerepe a biotechnológiai folyamatban.
2. hét A sejtfeltárás módszerei és berendezései

 1. hét Szilárd-folyadék elválasztás módszerei: centrifugálás és berendezései
 2. hét Szilárd-folyadék elválasztás módszerei: szűrés és berendezései. Ultraszűrés és alkalmazása a biotechnológiában
 3. hét Extrakciós módszerek. Folyadék-folyadék extrakció és berendezései. Modern extrakciós módszerek: szilárdfázisú extrakció SPE, vizes kétfázisú extrakció, szuperkritikus folyadék extrakció SFE
 4. hét Kromatográfiás módszerek alapjai, csoportosítása szerepe a termékkinyerésben.Méretkizárási kromatográfia SEC
 5. hét Hidrofób kölcsönhatás kromatográfia HIC, oldékonyság szerinti frakcionálás
 6. hét Szakmai hét
 7. hét Húsvét
 8. hét Ioncserélő kromatográfia
 9. hét Május 1
 10. hét  Fordított fázisú kromatográfia RPLC
 11. hét Affinitás kromatográfia
 12. hét Rekombináns fehérjék tisztítása. Zárványtestek, His-tag, végtisztítás módszerei