Vegyész MSc Záróvizsga
Program, beosztás
Általános információk

Határidők:

2018. máj. 4. (péntek):  Diplomamunka bemutatása a TO-n és feltöltése a DEA rendszerbe.

2018. máj. 4. (péntek): Diplomamunka egy példányának leadása a ZVB titkáránál (Bellér Gábor, Kémia épület, D503) a bíráló elérhetőségeivel (név, e-mailcím, tanszék) együtt.

2018. máj. 7. (hétfő): A dolgozat egy példányának eljuttatása a bírálóhoz.

2018. máj. vége/jún. eleje: A bírálat elkészítésének határideje és eljuttatása a hallgatóhoz, valamint a ZVB titkárához (Bellér Gábor, Kémia épület, D503, beller.gabor@science.unideb.hu).

2018. máj. vége/jún. eleje: A védés előadásának (ami tartalmazza a bíráló kérdéseit és a válaszokat) elküldése a ZVB titkárának (beller.gabor@science.unideb.hu).

2018. jún. 4-15.: vegyész MSc ZV időszak

A ZV védés és vizsga részének, a pontos dátuma és beosztás később kerül meghirdetésre.

Az abszolutóriumot a záróvizsga előtt (a ZV-nak a védés is része!) minimum 3 munkanappal ki kell állítani. Vizsgáinak időpontját ennek függvényében szíveskedjen összeállítani és az oktatókkal egyeztetni.

Tematika