Dr. Kalmár József
egyetemi adjunktus
Tel.: +36-52-512-900/22428, Fax:
E-mail: kalmar.jozsef@science.unideb.hu
Web: http://hu.linkedin.com/pub/józsef-kalmár/b1/7b6/430
Szoba: D-524
Cím: 4010 Debrecen, Pf. 21.
 

Diplomák, tudományos fokozatok

kémia Ph.D. (2013.), Debreceni Egyetem

okleveles vegyész (2009.), Debreceni Egyetem

angol-magyar szakfordító (2009.), Debreceni Egyetem

Külföldi tanulmányutak

2010. – 11. (13 hónap): University of Oklahoma, OK, USA

2008. és 2009. (2 hónap): Sveučilište u Zagrebu, Zágráb, Horvátország

Nyelvismeret

Angol: szakmai felsőfokú (szakfordítói oklevél)

Orosz: alapszintű

Kutatási tevékenység

Egyszerű szervetlen vegyületek, illetve metalloporfirinek fotokémiai és redoxireakcióinak kinetikája és mechanizmusa.

Funkcionalizált és hibrid aerogélek szerkezete és felhasználása. Nagy porozitású adszorbensek, gyógyszerhatóanyag-hordozók és katalizátor-hordozók fejlesztése.

Oktatási tevékenység

Kemometria (tárgyfelelős előadó)

Általános kémia

Szervetlen kémia

Kvantitatív analitika

Kvalitatív analitika

Tagság szakmai szervezetekben

MTA Reakciókinetikai és Fotókémiai Munkabizottsága

Magyar Kémikusok Egyesülete

Ösztöndíjak, kitüntetések

2016. OTKA posztdoktori ösztöndíj

2014. Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae („kormánygyűrű”)

2009. Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója díj

2005 – 2009. Köztársasági Ösztöndíj (4 egymást követő tanévben)

2007. Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Alkotói Ösztöndíja

2007. III. díj a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián

Publikációs lista

http://scholar.google.hu/citations?user=-_CI8uEAAAAJ&hl=hu&oi=ao

Önéletrajz